Nederlands| Српски| Srpski| English
Sponsors

We mogen niet onvermeld laten dat we elke keer weer enorm worden gesteund door onze sponsors, waarvan we er een paar noemen:
Dental Heath International Netherlands ofwel kortweg DHIN. Elke keer weer mogen we een lijst materialen bij hen inleveren en tegen een geringe bijdrage kunnen we van alles meenemen.
Alldent, een dental depot met de grote apparatuur. Elke keer weer hebben ze goede materialen en kijken alles grondig na voordat het wordt mee gegeven. We mogen daar ook alles opslaan tot het transport.
Via Henry Schein dental hebben we veel materialen gekregen, die nu mee gaan naar Servië en in 2012 naar Banja Luka zijn gegaan.
Bij Corim kunnen we altijd terecht. Elke keer is er weer overstock, waaruit met gulle hand wordt gegeven!
Actief Software: A-PerfectMatch, de software voor Uitzendbureaus, Detachering en Recruitment!

En natuurlijk niet te vergeten alle sponsors, sommigen van hen al jaren lang, elke keer komt er weer het bedrag dat nodig is voor datgene waar we mee bezig zijn.

BEDANKT ALLEMAAL!