Nederlands| Српски| Srpski| English
Wat is er zoal gebeurd?

2007: oprichting van de stichting: Balkan Dental Help.

Bezoek aan de gehandicapten in klooster Sveta Petka, Servië. Alle bewoners zijn bekeken, maar helaas is de tandheelkundige hulp daar niet verder van de grond kunnen komen.2008: groot transport van een volledige behandelkamer.

Ondersteuning van een collega die mensen, indien noodzakelijk, gratis hulp verleent.


2009, 2010, 2011: vele materialen naar gebracht om de collega daar te ondersteunen en in de vakanties hard gewerkt om mensen te behandelen.


2012: groot transport naar Banja Luka, Bosnië. Daar werken al 10 jaar zo’n 100 artsen op vrijwillige basis in een polikliniek om de hulp behoevende mensen te behandelen. Deze kliniek is nu uitgebreid met een volledig uitgeruste tandarts kamer.


2013: ondersteuning van collega’s die in noord Servië bezig zijn een polikliniek op te richten. Uitgebreid overleg met hen gehad over verdere plannen.


2014: Noord Servië

Groot transport naar noord Servië, de tandarts had zelf al de stoel, de boor-unit, de lamp, dus de grote dingen. De stichting heeft geholpen met donatie van de verbruiks materialen, vulmaterialen, kleine instrumenten, autoclaaf enz. Alles wordt op de keukentafel uit de verpakking gehaald en zo klein mogelijk verpakt. Al het kleingoed voor een hele praktijk in enkele dozen!
Hij behandelt naast zijn eigen patiënten veel mensen zonder verzekering, die bv pijn of verwaarloosde monden hebben en de hulp zelf niet kunnen betalen.

Zelf weer gewerkt, samen met onze Servische collega uit Canada en heel uitgebreid werk gedaan. Vooral totaal ongesaneerde gebitten, zwarte voortanden enz. Helaas vergeten om foto’s te maken. Dat is altijd heel moeilijk, de mensen voelen zich beschaamd, maar zijn enorm blij als ze weer breed uit kunnen lachen.

In Belgrado overleg gehad. Er is dringend behoefte aan een kleine polikliniek, waar mensen uit onze doelgroep kunnen worden behandeld. Voordat dit van de grond kan komen moet er een manier worden gevonden waarbij duidelijk wordt uitgezocht wie hiervoor in aanmerking komen. Dat is zoeken en vraagt veel overleg.

Na de grote watersnood hebben we even een zijpad ingeslagen, hulp die niet direct onder onze stichting valt, maar waaraan we toch graag een bijdrage wilden geven. Deze nood was met geen pen te beschrijven en via de Nederlandse media hebben we er bijna niets over gehoord.
Er is een zending handschoenen, desinfectiemiddelen, via onze zuster organisatie “Humanitarna” naar het rampgebied gestuurd. Dank aan onze sponsors! Naar aanleiding van een bezoek van de voorzitster van Humanitarna kregen we de vraag wat we voor een gehandicapte vrouw konden doen, met een mond vol pijnlijke ontstekingen. Via de contacten in Banja Luka is zij onder algehele narcose geholpen.


2015: Weer in Banja Luka geweest, waar we in 2012 de hele behandelkamer hadden gebracht en we kregen de vraag om terug te komen; te helpen met het herinrichten van de behandelkamer en jonge onervaren collega’s te begeleiden bij het behandelen van patiënten. Een leuke vraag!

In mei moest de reis door de Balkan plotseling worden gestaakt ivm onrusten.

Zomer; verder overleg met de collega in Belgrado, maar we hebben nog niet voldoende duidelijk wat de bedoeling is en hoe de patiënten kunnen worden geholpen.

Er is weer een nieuwe aanvraag, maar ook daar willen we graag eerst meer informatie over hebben.

In oktober weer terug geweest naar Banja Luka, waar we in de ambulanta een week keihard hebben gewerkt. Met 3 tandheelkunde studenten en 3 pas afgestudeerde tandartsen hebben we de hele behandelkamer opnieuw ingericht, alles gesorteerd en de kasten opnieuw ingepakt. De middagen hebben ze 2 aan 2 gewerkt en patiënten behandeld.


Ze waren super enthousiast en wilden van alles weten. Het was een gezellige en leerzame periode waarbij ook de inwendige mens niet werd vergeten! Ze vroegen meteen of we dit weer eens zouden kunnen doen. Als het lukt met alle agenda’s, dan wordt dat in januari 2016

22-nov verjaardag Sonja, onze penningmeester.
Zoals verteld in een nieuwsbrief, zou Sonja haar verjaardag vieren en geen cadeautjes vragen. Ze heeft zich enorm ingespannen en een geweldig buffet klaar gezet. Daarbij stond een doos, waarin haar gasten een bijdrage konden deponeren. De opbrengst was overweldigend. Dank je wel, lieve gasten en dank je wel Son!


Begin december zijn er 2 Servische tandartsen naar Nederland gekomen. We hebben samen een unit uitgezocht bij Alldent, van het geld van Sonja's verjaardag. Dat was precies genoeg. We hebben bij Corim een hele ochtend materialen mogen uitzoeken. Bij Henry Schein stonden 4 pallets klaar en we hebben nog bij DHIN materialen gekocht. Alles is netjes ingepakt en op pallets gezet bij Alldent.

2016: Voorjaar 2016; kort bezoek aan Servië in maart: dit was vooral om een aantal zaken te regelen.
De aanvraag voor Belgrado was te onduidelijk om er verder mee door te gaan. We hebben er definitief vanaf gezien.

Zomer 2016: Noord Servië
De Servische tandarts die in Nederland was geweest had zelf het transport geregeld vanuit Nederland. Alles stond opgeslagen bij Alldent en vandaar uit is het in gedeeltes opgehaald.
Bij het bezoek aan de praktijk was de tweede kamer bijna volledig ingericht. Het zag er keurig uit.


Zomer 2016: Bosnië, Banja Luka
Student Marko is nu tandarts Marko, gefeliciteerd! We hopen dat je nog vele jaren doorgaat met werken voor de ambulanta.
Er wordt nu 2 dagen per week gewerkt, door een enthousiast team van tandartsen en studenten. Zij werken in koppels en dat gaat zo prima.
Zij hebben via Servië ook weer een aanvulling op hun materialen gekregen. Ze hebben nog behoefte aan een “apex-locator”, een belangrijk instrument bij wortelkanaal behandelingen, om de lengte van de kanalen te kunnen meten.
We hopen dit voor hen te kunnen doneren bij een volgend bezoek.Plannen voor 2017
Vlak voor vertrek uit Servië kwam er een heel leuke vraag; of we een tandarts praktijk voor kinderen zouden willen inrichten in de buurt van Belgrado.
Natuurlijk gaat ons hart uit naar kinderen die hulp nodig hebben en we gaan hiermee aan de slag. Een eerste donatie is al binnen, maar dit is nog niet voldoende om een unit te kunnen kopen, laat staan alles wat er nog verder nodig is.
Daarom vragen wij uw steun!


2017: De plannen voor 2017 hebben we helaas niet kunnen realiseren.Er is veel vergaderd en gereisd. Er is met de schoolleiding gesproken, met ministers en zelfs met de Servische patriarch. Ondanks alles was het niet mogelijk om in de school een behandelkamer te kunnen inrichten, terwijl alle materialen er waren. We betreuren dit zeer, vooral voor de kinderen die geen tandheelkundige hulp krijgen. Er is in het dorp niet één tandarts. Ook bv ouders hadden kunnen worden geholpen.
Er is geen preventieve voorlichting op school, noch aan de kinderen, noch aan de ouders, maar ook dat bleek niet haalbaar.

Er zijn wel weer verbruiksmaterialen en klein instrumentarium naar enkele tandartsen in Servië en Bosnië gegaan.

En er is weer samen met de collega uit Canada gewerkt.

2018: Het was een moeilijke start, weer zoeken naar mogelijkheden om de behandelkamer op de school toch in te richten. Maar nee, ondanks al het praten en zoeken naar de goede weg, lukte het niet.

Een ander heel groot probleem was de rekening voor materialen van de DHIN. Voor ons onbetaalbaar en we waren bijna failliet. Gelukkig heeft de DHIN vergaderd en ons alles geschonken! Dank van alle betrokkenen…

Zomer 2018 kwam er een vraag uit Montenegro; of we daar een behandelkamer wilden inrichten. Het principe zal hetzelfde worden als in Banja Luka: plaatselijke tandartsen gaan er werken. Een prima systeem, want dat waarborgt continuïteit.
Inmiddels zijn bijna alle materialen die er nog waren daarheen gegaan. Nog een klein beetje en dan kunnen we daar aan de slag. We hebben contact met plaatselijke collegae en er wordt overlegd over een geschikte ruimte. In het voorjaar gaan we ermee verder, de winter is daarvoor geen geschikte tijd.En ook deze zomer is er weer samen gewerkt met de collega uit Canada en er zijn materialen gegeven aan tandartsen.

2019: Het is een moeilijk jaar geweest en het is nu helemaal moeilijk geworden om onze plannen uit te voeren: het realiseren van een behandelkamer in Montenegro.

Al geruime tijd is het onrustig in Montenegro. Wij horen daarover hier in Nederland en in het gehele westen niets. Het was daarom niet verantwoord om een behandelkamer in te richten. Deze zou kunnen worden geconfisqueerd en daar zouden de doelgroepen waaraan wij graag hulp zouden bieden, niets hebben.
Het positieve is, dat er tandartsen ter plekke zijn, die graag willen meewerken aan de plannen en klaar staan om zich in te zetten als het zover is. Eigenlijk overeenkomstig de opzet in Banja Luka. Tot onze spijt zullen wij nu eerst moeten afwachten hoe het verder gaat.

We hebben wel weer materialen gedoneerd aan de tandartsen in Banja Luka. Daar loopt het prima, het is zelfs uitgebreid van één behandeldag per week naar 3 behandeldagen. Er is een groep jonge, enthousiaste tandartsen aan het werk, in samenwerking met een technieker en ze kunnen ook verwijzen naar specialistische hulp. Inmiddels worden ze in beperkte mate gesponsord vanuit hun eigen land. Beter kan men niet wensen!

Verder hebben we enkele praktijken kleine materialen gegeven, die waar nodig, behandelen zonder dat te berekenen.

2020: Over het werk van onze stichting in 2020 hebben we niet veel te melden. Door alle problemen met het virus hebben we geen gelegenheid gehad om ergens naartoe te gaan, reizen was niet mogelijk.
We hebben helaas een triest bericht gehad uit Banja Luka: i.v.m. virus zijn alle behandelingen stop gezet en de behandelkamer is gesloten.

Plannen voor 2021: Het lijkt ons beter voorlopig pas op de plaats te maken, totdat de mogelijkheden om te reizen verbeteren.