Nederlands| Српски| Srpski| English
ANBI

De stichting heeft de ANBI status, dus is erkend door de belasting, dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Indien gewenst kunnen we u nadere informatie verschaffen. Onze stichting probeert low budget te werken, we vragen collega tandartsen om materialen te doneren; alleen de grotere transporten hebben we moeten betalen en soms ook de aanschaf van tweedehands grote apparatuur.


Ieder bestuurslid doet dit volledig op vrijwillige basis, er is geen sprake van beloningen.


Actueel beleidsplan

Zoals vermeld, voorlopig zullen we geen plannen maken. We zullen betere tijden afwachten en we hopen dan weer verder te kunnen gaan met een behandelkamer in Montenegro.


Balans

1-1-'20 saldo 2019 1061,98
inkomsten uit donaties 160,00
rente 0,12
31-12-'20 inkomsten 2020 1222,10
website 26,56
tandheelk. materialen 56,75
31-12-'20 saldo 2020 1138,79
1222,10

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de stichting nauwelijks vermogen. Het geld dat er is staat op een spaarrekening en vandaar uit worden materialen aangeschaft en gedoneerd. Er worden af en toe nieuwsbrieven per email verstuurd, maar alleen als er nieuws is. Als er voor een nieuwe inrichting geld nodig is, vragen we om ondersteuning via deze nieuwsbrieven.


De ervaring heeft ons geleerd dat er steeds op het juiste moment geld binnen komt, als we weten waar het aan zal worden besteed. Zo proberen we steeds kostendekkend te werken.