Nederlands| Српски| Srpski| English
Balkan Dental Help

Welkom op de website van de
Stichting Tandheelkundige Hulp Balkan, ofwel Balkan Dental Help!


Doelstelling
Wij zijn een stichting, opgericht in november 2007, met als doel: het ondersteunen van tandheelkundige hulp aan kwetsbare groepen in de Balkan. Daarbij denken we aan mensen met een geestelijke/lichamelijke beperking, weeskinderen, oorlogsslachtoffers of andere noodlijdende mensen. We ondersteunen met het aanleveren van materialen, maar ook met daadwerkelijke tandheelkundige hulp door tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Er wordt naar gestreefd om ter plaatse mensen te vinden die ons werk kunnen overnemen.


Wilt u ons werk steunen? Ons banknummer: NL62 INGB 0006 8011 26 tnv, M. van Gerven, te Wageningen, onder vermelding van: Balkan Dental Help


Met dank voor uw aandacht en we kijken uit naar uw ondersteuning, in welke vorm dan ook.


Het bestuur bestaat uit:
Maria van Gerven, voorzitter
Nathalie Jansen, tandarts, penningmeester
Sonja Gurbaj, secretaris