Nederlands| Српски| Srpski| English
Balkan Dental Help

Welkom op de website van de
Stichting Tandheelkundige Hulp Balkan, ofwel Balkan Dental Help!


Doelstelling
Wij zijn een stichting, opgericht in november 2007, met als doel: het ondersteunen van tandheelkundige hulp aan kwetsbare groepen in de Balkan. Daarbij denken we aan mensen met een geestelijke/lichamelijke beperking, weeskinderen, oorlogsslachtoffers of andere noodlijdende mensen. We ondersteunen met het aanleveren van materialen, maar ook met daadwerkelijke tandheelkundige hulp door tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Er wordt naar gestreefd om ter plaatse mensen te vinden die ons werk kunnen overnemen.


Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter; vacature
Silvija Vitkovic, secretaris
Sonja Gurbaj, penningmeester